Internet FPT Bắc Ninh
Internet FPT Bắc Ninh

FPT Telecom Bắc Ninh - Khuyến mãi cho khách hàng đăng ký lắp đặt mới dịch vụ Internet và truyền hình