HỖ TRỢ KỸ THUẬT DỊCH VỤ CỦA FPT TELECOM

 

1. Báo sự cố mạng FPT

Các hình thức báo hỏng mạng

2. Hướng dẫn đổi mật khẩu WiFi

Sử dụng ứng dụng HiFPT

TP-Link TD-W8901G/ TP-Link TD-W8101G

Modem CIG G-93RG

Modem EP 9108/9108W

Modem CIG G-97D2

3. Hướng dẫn cấu hình modem

Các thông số cấu hình để có thể vào được mạng:

ADSL FTTH

Status: Activated.

VPI: 0.

VCI: 33.

ISP: PPPoA/PPPoE.

Username, password: do ISP cung cấp.

Encapsulation: PPPoE LLC.

Connection: Always On.

Get IP Address: Dynamic.

Nat: Enable.

Default Route: Yes.

Connection Type: PPPoE

NAT: Enable

Username,password: do ISP cung cấp.

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cấu hình một số loại Modem do FPT cung cấp cho khách hàng:

Modem TW-FP801W

Modem TPLink TD-W8951ND

Modem TP- Link TL-WR741ND

Modem CIG-93RG

Modem CIG G-97D2

Modem EP9108/EP9108W


Số điện thoại của bạn sẽ không hiển thị công khai
39 Bình luận 4/5 đánh giá