ĐỊA CHỈ FPT TELECOM BẮC GIANG

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CỦA FPT TELECOM BẮC GIANG 

Hiện nay, FPT Telecom Bắc Giang có 2 văn phòng giao dịch:

Địa chỉ 1: - Thành phố Bắc Giang: 47 Ngô Gia Tự, Phương Ngô Quyền

Địa chỉ 2: - Huyện Hiệp Hòa: 177 Trường Chinh, thị trấn Thắng

Theo chủ đề:

Số điện thoại của bạn sẽ không hiển thị công khai