Internet Fpt Bắc Ninh
Internet Fpt Bắc Ninh

FPT Telecom Bắc Ninh - Khuyến mãi cho khách hàng đăng ký lắp đặt mới dịch vụ Internet và truyền hình