Lắp đặt FPT Play Box tại Tuyên Quang bao nhiêu tiền?
Lắp đặt FPT Play Box tại Tuyên Quang bao nhiêu tiền?

Tôi muốn trải nghiệm sử dụng truyền hình FPT thông qua đầu thu FPT Play Box của công ty thì làm thế nào? Chi phí hết bao nhiêu tiền?