modem fpt

Thông tin kỹ thuật, cách sử dụng modem wifi 4 cổng của FPT Telecom
Thông tin kỹ thuật, cách sử dụng modem wifi 4 cổng của FPT Telecom

Modem wifi 4 cổng - loại modem cao nhất, tiện dụng nhất cho khách hàng sử dụng máy tính bàn và laptop

Modem wifi 1 cổng
Modem wifi 1 cổng

Modem wifi 1 cổng - Wifi tiện dụng cho laptop và điện thoại