Internet FPT Hậu Giang
Internet FPT Hậu Giang

FPT Telecom chi nhánh Hậu Giang - Lắp đặt mạng Internet wifi và truyền hình tại Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Thị trấn Long Mỹ, Thị trấn Nàng Mau, Thị trấn Cái Tắc, Thị trấn Rạch Gòi, Thị trấn Kinh.