truyền hình 4k

Các thiết bị điều khiển (Remote) FPT Play Box 4K
Các thiết bị điều khiển (Remote) FPT Play Box 4K

Điều khiển của FPT Play Box 4K: Remote 2in1, Voice Remote