sản phẩm fpt play box

FPT Play Box+ T550

FPT Play Box+ T550

Tìm hiểu về sản phẩm FPT Play Box+ T550, giá cước khuyến mãi mới nhất năm 2021

FPT Play Box S

FPT Play Box S

Tìm hiểu giá thành FPT Play Box S, cách thức lắp đặt, hướng dẫn sử dụng điều khiển giọng nói không chạm, tính năng ưu việt của sản phẩm

FPT Play Box+ S550

FPT Play Box+ S550

Tìm hiểu về thông số kỹ thuật, giá khuyến mãi sản phẩm FPT Play Box+ S550 sử dụng trên bất kỳ loại TV nào, bất kỳ nhà mạng nào, ngay kể cả ở nước ngoài

FPT Play Box+ S400

FPT Play Box+ S400

Tìm hiểu về thông số kỹ thuật, giá khuyến mãi sản phẩm FPT Play Box+ S400 sử dụng trên bất kỳ loại TV nào, bất kỳ nhà mạng nào, ngay kể cả ở nước ngoài

FPT Play Box S335

FPT Play Box S335

Tìm hiểu về thông số kỹ thuật, giá khuyến mãi sản phẩm FPT Play Box S335 sử dụng trên bất kỳ loại TV nào, bất kỳ nhà mạng nào, ngay kể cả ở nước ngoài