sản phẩm fpt play box s550

FPT Play Box+ S550

FPT Play Box+ S550

Tìm hiểu về thông số kỹ thuật, giá khuyến mãi sản phẩm FPT Play Box+ S550 sử dụng trên bất kỳ loại TV nào, bất kỳ nhà mạng nào, ngay kể cả ở nước ngoài