Huyện Quảng Điền
Huyện Quảng Điền

FPT Telecom Thừa Thiên - Huế: Khuyến mại cho khách hàng đăng ký lắp đặt mới dịch vụ mạng Internet Wifi và truyền hình FPT tại Huyện Quảng Điền