google assistant

Trợ lý ảo thông minh Google Assistant là gì?

Trợ lý ảo thông minh Google Assistant là gì?

Tìm hiểu về trợ lý ảo thông minh Google Assistant, các sản phẩm FPT Play Box, Camera FPT được tích hợp trợ lý ảo thông minh có thể điều khiển bằng giọng nói