fpt play box s400

FPT Play Box+ S400

FPT Play Box+ S400

Tìm hiểu về thông số kỹ thuật, giá khuyến mãi sản phẩm FPT Play Box+ S400 sử dụng trên bất kỳ loại TV nào, bất kỳ nhà mạng nào, ngay kể cả ở nước ngoài