fpt play box kết nối internet

FPT Play Box có sử dụng được với internet 3G, 4G không?

FPT Play Box có sử dụng được với internet 3G, 4G không?

Tìm hiểu về sản phẩm FPT Play Box có sử dụng được với internet 3G, 4G không? các tính năng vượt trội của sản phẩm FPT Box hiện đang được cung cấp