Truyền hình FPT

Khắc phục lỗi bàn phím bị loạn chữ

Đăng ngày: 05/04/2013 10:52
Khắc phục lỗi bàn phím bị loạn chữ
Khắc phục lỗi bàn phím bị loạn chữ khi sử dụng trên máy tính PC

KHẮC PHỤC LỖI BÀN PHÍM BỊ LOẠN CHỮ KHI SỬ DỤNG TRÊN PC

 Tình trạng lỗi bàn phím: 

• Khi sử dụng bàn phím xảy ra lỗi như sau:

- Khi gõ # bằng cách bấm "Shift" + "3" thì kết quả lại hiện ký tự: £

Khi gõ @ bằng cách bấm "Shift" + "2" thì kết quả hiện ký tự: "

- Khi gõ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì kết quả hiện các ký tự: &, ¢, ®, ¥, ®....

Khắc phục (Win7):

Bước 1: Vào Control Panel

Bước 1 khắc phục lỗi bàn phím

Bước 2: Tại mục Clock Language and Region, bạn click vào dòng link: Change keyboard or other input methods

Bước 2 khắc phục lỗi bàn phím

Bước 3: Chọn Change keyboards

Bước 4: Chọn/add thêm font chữ "English (United States) - US".

Sau cùng, bạn click OK → OK → OK.

THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn