Truyền hình FPT Play Box

Khắc phục lỗi bàn phím bị loạn chữ

Đăng ngày: 05/04/2013 10:52
Khắc phục lỗi bàn phím bị loạn chữ
Khắc phục lỗi bàn phím bị loạn chữ khi sử dụng trên máy tính PC

 Tình trạng lỗi bàn phím: 

• Khi sử dụng bàn phím xảy ra lỗi như sau:

- Khi gõ # bằng cách bấm "Shift" + "3" thì kết quả lại hiện ký tự: £

Khi gõ @ bằng cách bấm "Shift" + "2" thì kết quả hiện ký tự: "

- Khi gõ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì kết quả hiện các ký tự: &, ¢, ®, ¥, ®....

Khắc phục (Win7):

Bước 1: Vào Control Panel

Bước 1 khắc phục lỗi bàn phím

Bước 2: Tại mục Clock Language and Region, bạn click vào dòng link: Change keyboard or other input methods

Bước 2 khắc phục lỗi bàn phím

Bước 3: Chọn Change keyboards

Bước 4: Chọn/add thêm font chữ "English (United States) - US".

Sau cùng, bạn click OK → OK → OK.

 
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn