Truyền hình FPT Play Box
Hỗ trợ kỹ thuật

HỖ TRỢ KỸ THUẬT FPT PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Phần dành cho khách hàng đang sử dụng internet FPT

I. Chính sách - Dịch vụ

1. Chuyển địa điểm

2. Chuyển đổi gói cước

3. Đổi - Mua thiết bị Modem

4. Thanh toán cước Internet

II. Hỗ trợ kỹ thuật

1. Báo hỏng mạng

2. Tìm hiểu về các loại thiết bị do FPT Telecom cung cấp

3. Cách cấu hình Modem ADSL